Natječaj za prijem djelatnika u radni odnos

Temeljem članka 26. Statuta Lutkarskog kazališta Mostar br:01-116/07 od 26.5.2007.godine, članaka 3., 14. I 15. Pravilnika o radu br: 01-127/17 od 29.5.2017. i Odluke Upravnog vijeća broj: 01-155/17 od 20.6.2017.ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar raspisuje

N A T J E Č A J

ZA POPUNU SLJEDEĆIH RADNIH MJESTA

 1. Čistačica prostorija – higijeničar, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.
 2. Majstor rasvjete, 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 1 godina.

 

 1. Uvjeti za radno mjesto br. 1: Osnovna škola ili SSS i iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
 2. Uvjeti za radno mjesto br. 2: SSS, elektro-tehnička škola i 1 godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit B kategorije.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 3. Ovjerena preslika svjedodžbe o vrsti i stupnju školske spreme;
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri  mjeseca);
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH;
 6. Životopis.

 

 • Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
 • Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se kao da su odustali od natječaja.
 • Izabrani kandidat za radno mjesto br.1 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
 • Izabrani kandidat br.2 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i dužan je nakon pripravničkog staža od godinu dana polagati stručni ispit.

 

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom poštom osam (8) dana od dana objavljivanja, na adresu:

 

LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR ( za natječaj )

Trg hrvatskih velikana b.b.

88 000  M O S T A R

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svaki kandidat je dužan u prijavi na natječaj obavezno navesti adresu i kontakt telefon.

 

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *