Lutkarsko kazalište Mostar
Trg hrvatskih velikana bb
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

e-mail: lutkarsko.kazaliste.mo@tel.net.ba
Facebook: lutkarsko kazalište Mostar

Tel/Fax: 00 387 (0) 36 314 893
GSM: 00 387 (0) 63 718 089

PREDSTAVA ZA GRAĐANSTVO:
Subotom u 11,00 sati
CIJENA ULAZNICE: 3,00 KM