Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

N A T J E Č A J

 

Temeljem članka 26. Statuta Lutkarskog kazališta Mostar br:01-116/07 od 26.5.2007.godine, članaka 3., 14. i 15. Pravilnika o radu br: 01-127/17 od 29.5.2017. ravnatelj Lutkarskog kazališta Mostar raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU SLJEDEĆEG RADNOG MJESTA

 

 1. Dekorater – reklamer kazališta, 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 6 mjeseci

 

 • Uvjeti: SSS – poželjno tehničkog smjera i 1 godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit B kategorije

 

 • Broj izvršitelja: 1

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 3. Ovjerena preslika svjedodžbe o vrsti i stupnju školske spreme;
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH;
 6. Životopis.

Radne obveze izvršitelja:

 • opremanje pozornice odgovarajućim kazališno-scenskim elementima;
 • uklanjanje scenskih elemenata, lutaka i rekvizita i uskladištenje u odgovarajući prostor;
 • prenošenje, utovar i istovar scenskih elemenata, rekvizita, lutaka i garderobe prilikom održavanja predstave izvan zgrade Kazališta;
 • pomaganje u izvođenju scenskih efekata i ispomoć u igri;
 • tehničko izvođenje proba;
 • ispomoć pri poslovima pripreme predstave u scenskim radionicama;
 • svi poslovi vezani za reklamiranje i afiširanje predstava;
 • obavezno vodi knjigu dekora, rekvizita, i scenskih efekata i
 • ostali slični poslovi.

 

 • Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
 • Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se kao da su odustali od natječaja.

                                           

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom poštom osam (8) dana od dana objavljivanja, na adresu:

 

LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR ( za natječaj ) 

Trg hrvatskih velikana b.b.

88 000  M O S T A R

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svaki kandidat je dužan u prijavi na natječaj obavezno navesti adresu i kontakt telefon.

 

 

 

 

 

Vaše Lutkarsko kazalište Mostar 

Since 1952.

 

Lutkarsko kazalište Mostar 2022. Izrada web shopaeinženjering Studio Mostar.