Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Natječaj

Temeljem članka 26. Statuta Lutkarskog kazališta Mostar br:01-116/07 od 26.5.2007.godine, članaka 3., 14. I 15. Pravilnika o radu br: 01-127/17 od 29.5.2017. i Odluke Upravnog vijeća broj: 01-155/17 od 20.6.2017.ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU SLJEDEĆIH RADNIH MJESTA

 

 1. Drugi glumac- pripravnik, 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 1 godina

 

 • Uvjeti: VSS ili VŠS akademije za dramsku umjetnost ili društveni smjer i 1 godina radnog iskustva u lutkarstvu, ili SSS i 3 godine radnog iskustva u lutkarstvu.

 

 • Broj izvršitelja: 1

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 3. Ovjerena preslika svjedodžbe o vrsti i stupnju školske spreme;
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH;
 6. Životopis.

 

 • Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
 • Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se kao da su odustali od natječaja.
 • Izabrani kandidat za radno mjesto br.1 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
 • Izabrani kandidat br.2 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i dužan je nakon pripravničkog staža od godinu dana polagati stručni ispit.

                                  

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom poštom osam (8) dana od dana objavljivanja, na adresu:

 

LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR ( za natječaj ) 

Trg hrvatskih velikana b.b.

88 000  M O S T A R

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svaki kandidat je dužan u prijavi na natječaj obavezno navesti adresu i kontakt telefon.

 

 

 

 

Vaše Lutkarsko kazalište Mostar 

Since 1952.

 

Lutkarsko kazalište Mostar 2022. Izrada web shopaeinženjering Studio Mostar.